โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์

July 14, 2022

โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์

โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์


ที่ตั้งโครงการ: กวางโจว ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์: 3.0mm Thk ฝ้าเพดานโค้งอลูมิเนียมที่กำหนดเอง

ฝ้าเพดานและแผงหุ้มอะลูมิเนียมแบบกำหนดเอง
จำนวน: 9,000m2

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์  0กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์  1กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ โรงแรมกวางโจว อิมพีเรียล เทรดเดอร์  2