ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว

July 14, 2022

ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว

ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว


ที่ตั้งโครงการ: กวางโจว ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์: แผงหุ้มอลูมิเนียมแบบกำหนดเอง

เพดานอลูมิเนียม 600x600
จำนวน: 12,000m2

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  0กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  1กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  2กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  3กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  4กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้า M.LIVE กวางโจว  5