หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว

July 14, 2022

หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว

หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว


ที่ตั้งโครงการ: กวางโจว ประเทศจีน
ผลิตภัณฑ์: ฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบกำหนดเองและแผงหุ้ม
จำนวน: 8,000m2

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว  0กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว  1กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว  2กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว  3กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ หอวิทยุและโทรทัศน์กวางโจว  4