ศูนย์การค้ามิกซ์ซี

July 14, 2022

ศูนย์การค้ามิกซ์ซี

ศูนย์การค้ามิกซ์ซี

 

ที่ตั้งโครงการ: เฉิงตู ประเทศจีน
สินค้า: ฝ้าเพดานอลูมิเนียม,

ฝ้าเพดานอลูมิเนียม

แผงหุ้มอะลูมิเนียม
จำนวน: 15,000m2

กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  0กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  1กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  2กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  3กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  4กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ศูนย์การค้ามิกซ์ซี  5